Onderwerp: Bezoek-historie

Hoe betalen we de waterrekening ?
Publicatiedatum:01-01-1996

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Technische Universiteit Delft (TUD), Faculteit der Civiele Techniek; Pieter Huisman

 

Samenvatting

De financiering van de verschillende taken van het waterbeheer is een telkens terugkerend thema op de agenda bij de overheden. Het gaat om de financiering van de waterhuishoudkundige behartiging van het oppervlaktewater en de kwantitatieve zorg voor het grondwater alsmede om de financiering van de waterkeringszorg. Historisch gezien hebben de taken van de bij het waterbeheer betrokken overheden zich vrij autonoom ontwikkeld evenals de daarbij behorende financiering. Vaak wordt gevraagd naar de structuur en uitvoering van de financiering van het Nederlandse waterbeheer. Een globaal inzicht omtrent deze essentialia wordt gegeven.

 

Annotatie

36 p.
tab.
RIZA nota nr. 96.031. - Met lit. opg.
ISBN 9036945100

Naar boven