Onderwerp: Bezoek-historie

Belastingen op remmingwerken door schepen varend onder een hoek tegen het remmingwerk
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL), Toegepast Onderzoek Waterstaat (TOW).; A. Vrijer

 

Annotatie

2 dl.
Dl. I: Verslag onderzoek tekst. Dl. 2: Figuren en foto's
M1374 deel 1 en 2

Naar boven