Onderwerp: Bezoek-historie

Zeepoort IJmond : milieueffecten baggeren Noordzeekanaalzone
Publicatiedatum:01-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems (RWS, AKWA); Opgesteld door C.J. Otten

 

Samenvatting

Er wordt ingegaan op mogelijke effecten van voorgenomen baggerwerk, zo mogelijk toegespitst op de op dit moment bekende varianten van maatregelen in het kader van het project Zeepoort IJmond. Hoofdstuk 2 gaat in op hetgeen uit onderzoek bekend is over de fysische en chemische samenstelling van de bodem en de consequenties daarvan voor de omvang van de verschillende klassen specie in het uit te voeren baggerwerk en de verwerkingsmogelijkheden van de uitkomende specie. Hoofdstuk 3 beschrijft het Europees-, Rijks- en Provinciaal beleid inzake waterbodems. In hoofdstuk 4 komen de milieueffecten die voortvloeien uit de uitvoering van een baggerwerk aan de orde. Hoofdstuk 5 behandelt de methode van ontgraven en vervoeren van de baggerspecie. In hoofdstuk 6 tenslotte wordt kort ingegaan op de kosten van de toepasbaar geachte milieubaggertechnieken.

 

Annotatie

23 p.
ill.
Documentnr. WAU.MBN-3-99017
Definitief
Versie 2
In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland
Met lit.opg.

Naar boven