Onderwerp: Bezoek-historie

De Nederlandse publieke RDS-TMC service : minimum eisen
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); [W.J.J.P. Schouten]

 

Samenvatting

Bevat eisen die door RWS/AVV aan een publiek Nederlandse RDS-TMC (Radio Data System - Traffic Message Channel) service zullen worden gesteld. In hoofdstuk 1 wordt eerst een afbakening gegeven: wat wordt in Nederland onder de Nederlandse publieke RDS-TMC service verstaan? In de daarop volgende hoofdstukken worden de eisen weergegeven die aan de service zullen worden gesteld.

 

Annotatie

12 p.
ill.
Lit. opg.

Naar boven