Onderwerp: Bezoek-historie

Het mist : analyse mistproblematiek op rijkswegen
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); E.H.M. Knabben, B.A. Schenk

 

Samenvatting

In hoofdstuk 2 wordt het probleem mist op het Nederlandse wegennet nader onder de loep genomen. Hoofdstuk 3 behandelt de kenmerken van het mistsysteem. Hoofdstuk 4 gaat in op de verwachte gevolgen en effecten van het mistsysteem. Hoofdstuk 5 beantwoordt de vraag of het zinvol is om momenteel een (beperkt of uitgebreid) mistsignaleringssysteem voor locaties op het wegennet in Nederland te implementeren.

 

Annotatie

24 p.
ill.
Lit. opg.

Naar boven