Onderwerp: Bezoek-historie

Op weg met nieuwe arbeidstijden : evaluatie van de Regeling voor het Wegvervoer in het Arbeidstijdenbesluit Vervoer
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.A.M. de Lange, M.A.G. Thunissen, C.B. Vis; IVA Tilburg

 

Samenvatting

Eindrapport in het kader van de evaluatie van de Regeling voor het Wegvervoer in het Arbeidstijdenbesluit Vervoer (ATB-V). Aan de orde komen: bedrijvenonderzoek, werknemersonderzoek en het handhavingsonderzoek. De resultaten van die drie onderzoeken worden in hoofdstuk 5 met elkaar vergeleken om te bezien of de doelstellingen van het ATB-V bij het wegvervoer gerealiseerd zijn. Voor zover dat niet het geval is wordt onderzoek gedaan naar oorzaken en remedies.

 

Annotatie

170 p.
ill.
Lit. opg.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Projectbegeleiding C.A. Aangenendt (AVV), M. Buitelaar (Directoraat-Generaal Goederenvervoer DGG), A.L.W. van Herk (Directoraat-Generaal Personenvervoer DGP), G.G.C. Diender, J.P.G. van Rooij (SoZa)

Naar boven