Onderwerp: Bezoek-historie

Op de juiste route? : rapport klanttevredenheidsonderzoek : door AVV bij DGG : periode mei-september 2001
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV); OpdenKamp adviesgroep

 

Samenvatting

Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is na te gaan hoe de waardering is van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG) voor het functioneren van de Adviesdienst Verkeer & Vervoer (AVV), en het op basis daarvan beantwoorden van de vraag hoe AVV de klant naar tevredenheid kan helpen, als ook bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de rol van AVV als dienstverlener voor DGG.

 

Annotatie

28 p.
ill.
Document: AVKTO-01.1434/48
Lit. opg.
Projectbegeleiding P. Padding

Naar boven