Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkeling, validatie en implementatie van bioassays voor reactieve stoffen in milieumonsters : eindrapport van RIKZ-project
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Vrije Universiteit van Amsterdam (UvA), vakgroep Farmacochemie; J.N.M. Commandeur

 

Samenvatting

Het opzetten van gevoelige, niet cellulaire bioassays, waarmee in milieumonsters de aanwezige of enzymatige vorming van verschillende types van reactieve chemicaliën kan worden aangetoond. Verschillende bioassays worden opgezet waarmee de reactiviteit met eiwitten en membraanstructuren, enerzijds en reactiviteit met DNA, anderzijds, kan worden aangetoond, omdat deze parameters mogelijk verband houden met respectievelijk (acute) toxiciteit en carcinogeniteit.

 

Annotatie

118 p.
ill.
Projectnummer: RKZ-342
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Projectbegeleiders: S. Stolwijk, J.C. Klamer
Met lit. opg.

Naar boven