Onderwerp: Bezoek-historie

Hydrologische morfologische ontwikkeling platen en geulen Balgzand : van verleden tot toekomst?
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); L. Grolle

 

Samenvatting

Bekijkt het verleden tot het heden van de ontwikkelingen van het Balgzand om inzicht te krijgen in de mogelijke veranderingen die voor de toekomst kunnen worden verwacht in dit gebied.

 

Annotatie

38 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/AB/2001.612X
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ) en Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)in het kader van het project [ES]2-Afsluitdijk
Stageopdracht Universiteit van Utrecht (UU)

Naar boven