Onderwerp: Bezoek-historie

Informatie management en het nieuwe beoordelingsysteem voor zoute baggerspecie
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Joost Stronkhorst, Boy Haenen, Johan Honkoop, Cor Schipper

 

Samenvatting

Om de havens langs de Nederlandse kust voor de scheepvaart bereikbaar te houden worden er jaarlijks grote hoeveelheden marien en fluviatiel sediment gebaggerd. Door de emissies in de stroomgebieden en havens is dit materiaal vaak vervuild. De wet verontreiniging zeewater en de wet verontreiniging oppervlaktewater reguleren de verspreiding van de baggerspecie in het kustwater op grond van een toetsing aan een aantal chemische criteria. Vanaf 2002 zal er nieuw beoordelingssysteem operationeel zijn. Een belangrijk en nieuw aspect daarbij is het toepassen van bioassays die de biologische effecten van de aanwezige verontreiniging inschat.

 

Annotatie

51 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/AB/2000.113X
Titel is abusievelijk beoordelingssysteem.
Met lit. opg.

Naar boven