Onderwerp: Bezoek-historie

Leslie matrixmodel voor Corophium volutator
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.G.D. Smit, R.G. Jak; TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie

 

Samenvatting

Beschrijft de ontwikkeling van een populatie dynamisch model voor Corophium volutator in de vorm van een Leslie matrixmodel. Het model biedt de mogelijkheid om het effect op sterfte, zoals getoetst met bioassays, in het model te verwerken en de invloed hiervan op de populatieomvang te beschouwen.

 

Annotatie

37 p.
fig., tab.
TNO-rapport R2001/293
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Met lit. opg.

Naar boven