Onderwerp: Bezoek-historie

Strandhaak ontwikkeling op de koppen van de Waddeneilanden
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); C.G. Israël, Albert P. Oost

 

Samenvatting

Aangelande zandplaten die onder invloed van de golven richting de koppen van de Waddeneilanden migreren, kunnen zich ontwikkelen tot grote strandhaken. Dit beïnvloed de instandhouding van de kust. Problemen die voor de kustbeheerder kunnen ontstaan, zijn getijgeulen die lokaal voor kusterosie zorgen en hinderlijk kunnen zijn voor de recreatie. Uitgaande van de ontwikkeling van de strandhaak op Ameland wordt het ontstaan en verdwijnen van verschillende strandhaken op de Waddeneilanden geanalyseerd.

 

Annotatie

27 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/OS/2001.116X
In het kader van programma KUST2005, project K2005*Waddendelta's

Naar boven