Onderwerp: Bezoek-historie

Keuzemodel kust- en oeverwerken : een ontwerpondersteunend model voor de beoordeling van effecten op milieu-, kosten en LNC-aspecten
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

Hoewel er verschillende leidraden en technische rapporten voor het civieltechnisch ontwerp van kust- en oeverwerken (zoals voor dijken en dijkbekledingen) bestaan, is er nog geen systematiek beschikbaar om een objectieve keus te maken voor een bepaald ontwerp op grond van andere dan technische eisen. Het rapport 'Keuzemodel kust- en oeverwerken' beschrijft de systematiek, die zo'n keus kan faciliteren. Uitgangspunt is dat de ontwerpen gelijkwaardig zijn. De systematiek maakt de niet-technische aspecten inzichtelijk via effecten op: 1) LCA-aspecten (LevenCyclusAnalyse), 2) LNC-aspecten (Landschaps-, natuur- en cultuurhistorische aspecten), 3) overige aspecten (bijvoorbeeld het combineren van functies) en 4) kosten.

 

Annotatie

4 p.
ill.
Contactpersoon: W.S. de Vries (DWW)

Naar boven