Onderwerp: Bezoek-historie

Geregeld grondwerk : deelrapport 1 : huidige werkwijze bij grondverzet en haar plaats in het juridisch kader
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.F. Koning en G.G. van Eijsden; DHV Milieu en Infrastructuur

 

Samenvatting

Dit rapport inventariseert de huidige werkwijze bij het beheer en onderhoud en de aanleg van nieuwe wegen bij de regionale directies op basis van interviews verkregen. Het blijkt dat er niet altijd volgens de huidige wettelijke regelingen worden gewerkt. Bij de uitwerking van grondverzet volgens het Bouwstoffenbesluit (BSB) stuit men nog op knelpunten. Deze liggen op het vlak van kennis en informatie, hoe om te gaan met“grijze gebieden” in de wettelijke regelgeving en afstemming met het bevoegd gezag.Geconcludeerd kan worden dat een nieuwe werkwijze nodig is. Vervolgens zijn de mogelijkheden en consequenties van het BSB en de vrijstellingsregeling geïnventariseerd voor de meest voorkomende activiteiten bij grondverzet (bermafschrapen, vullen spoelgaten, kabels- en leidingen, baggeren bermsloten, calamiteiten, geluidswal, aanleg nieuwe weg, reconstructies en gronddepots). Het blijkt dat Partijkeuring volgens het BSB en Bodemkwaliteitskaart volgens de vrijstellingsregeling juridisch verantwoord is in de ze fase. Voor grote werken is Certificiering een optie. Daarnaast is er inzicht verkregen in de aard van de verschillende grondstromen en de samenhang daarin.

 

Annotatie

27 [21] p.
bijl., fig., tab.
Rapportnr. W-DWW-2001-055
In opdracht van RWS. DWW
Contactpersonen DWW: M. Keve en W.H. Janssen van de Laak

Naar boven