Onderwerp: Bezoek-historie

Geregeld grondwerk : hoofdrapport : invulling van het Bouwstoffenbesluit voor de droge Rijkswaterstaatpraktijk
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.F. Koning en G.G. van Eijsden; DHV Milieu en Infrastructuur

 

Samenvatting

Het Bouwstoffenbesluit brengt veranderingen met zich mee voor het grondverzet bij het beheer en onderhoud en de aanleg van nieuwe wegen. De kern van verandering is dat vooraf een geschikt bewijsmiddel over de milieuhygiënische kwaliteit van de grond moet zijn. Deze studie analyseert de juridische en kostenconsequenties van de verschillende mogelijkheden van het Bouwstoffenbesluit en doet aanbevelingen voor het maken van een keuze tussen de verschillende benaderingswijzen: partijkeuring volgens de BSB, een bodemkwaliteitskaart of certificering van de vrijkomende grond bij grote nieuwe werken. Geconcludeerd wordt dat maatwerk nodig is, omdat de meest (kosten)effectieve werkwijze sterk afhankeliijk is van de aard van project en de specifieke situatie binnen de regionale directie. Op basis van praktijkervaringen zijn een aantal vervolgstappen geformuleerd om de nieuwe werkwijze succesvol te implementeren bij RWS.

 

Annotatie

31 [9] p.
bijl., tab.
Rapportnr. W-DWW-2001-054
In opdracht van RWS, DWW.
Contactpersonen DWW: M. Keve en W.H. Janssen van de Laak

Naar boven