Onderwerp: Bezoek-historie

Landschappelijke beplanting van zandige weginsnijdingen
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

In dit artikel wordt het beplantingsonderzoek beschreven zoals die is uiteengezet in Rapportnr. W-DWW-99-067: "Effecten van bodembewerking en beplantingssysteem op landschapsbeeld en natuurwaarde op een zandige weginsnijding van de A28 te Amersfoort." Langs de A28 ter hoogte van Amersfoort is een beplantingsonderzoek (start 1986) uitgezet met als doel: nagaan of bij eventuele (re)constructies de bermen zodanig zijn aan te leggen en in te richten, dat een visueel aantrekkelijke bermbeplanting samen kan gaan met een zo hoog mogelijke natuurwaarde. De meest natuurlijk aandoende beplanting ontstaat bij "niets doen" en in mindere mate wanneer er wordt ingezaaid met Berk en Eik. In beide gevallen is de beplanting na 9 jaar nog vrij open zonder duidelijk patroon, d.i. 25% bedekking. Deze openheid zorgt voor een kruidachtige vegetatie voor een zeer soortenrijke vegetatie. De aangeplante vakken doen monotoon aan, ze hebben een herhalend patroon van aanplant. Wel is de bedekking 45%. De soortenrijkdom aan kruidachtigen is er gering.

 

Annotatie

fig., foto's

Naar boven