Onderwerp: Bezoek-historie

Gewenste aanvullende hoogtemetingen / waterdieptepeilingen in het kleine IJsselmeer t.b.v. verdere studie naar de gevolgen van p.a.c.-5
Publicatiedatum:01-01-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A. Muis

 

Samenvatting

Dit rapport bevat: een voorstel voor aanvullende hoogtemetingen op buitendijkse terreinen en ondieptes met functie en bestemming 'natuur' binnen het geied van het Kleine IJsselmeer; per gebied wordt een schatting gegeven van het aantal mandagen benodigd voor het meet- en tekenwerk in afhankelijkheid van de eveneens geschatte dichtheid van het meetnet en een selectie van gebieden welke biologisch gezien prioriteit verdienen.

 

Annotatie

16 p.
krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1986-45 Abw)
Met samenvatting

Naar boven