Onderwerp: Bezoek-historie

Zeedelta versie 7, 2dH-calibratie en verificatie
Publicatiedatum:01-01-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

Dit document beschrijft de calibratie en verificatie van de vernieuwde 2DH-versie van het Zeedelta model versie 7. De calibratie is verricht op basis van de meetperiode augustus - november 1998, de verificatie heeft plaats gevonden met behulp van meetgegevens daterend uit januari - februari 1998. Als referentie is gebruik gemaakt van waterstanden en debieten. De met het model bereikte resultaten zijn van goede kwaliteit. Voor zowel gemiddelde als extreme afvoeren is het model in staat de optredende waterstanden en debieten te reproduceren.

 

Annotatie

203 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/OS/2001.104X
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ), Directie Zuid-Holland (RWS, ZH), Directie Zeeland (RWS, ZL), Directie Noord-Holland (RWS, NH), Samenwerkingsverband Maasvlakte 2 Varianten, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Meetstrategie 2000+
Project Nautilus
Met lit. opg.

Naar boven