Onderwerp: Bezoek-historie

De teelt van akkerbouwgewassen op het spuitvrije bedrijf NZ 27
Publicatiedatum:01-01-1987

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door A. den Bakker

 

Samenvatting

Verslag van de exploitatie van het spuitvrije bedrijf NZ 27 van de RDIJ.

 

Annotatie

38 p.
bijl., fig., graf., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1987-78 Cbw)
Met samenvatting

Naar boven