Onderwerp: Bezoek-historie

Structuurplan Lelystad 1975-2000
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. de Moel (voorz.), A.K. Constandse, ...[et al.]; [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Onderdeel van het planvoorbereidingsproces voor het scheppen van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Aspecten: bevolking, stad en landschap, wonen, werken, vrijetijdsbesteding, onderwijs, medische en maatschappelijke zorg, goederen en diensten, verkeer en vervoer.

 

Annotatie

3 dl.
ill.
krt.
Deel I: Onderzoeksnota ; II. Structuurnota ; III. Bijlagen
Met lit. opg.

Naar boven