Onderwerp: Bezoek-historie

Gevolgen van uit te voeren werkzaamheden in het gebied van Almere
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); M.A. Viergever

 

Samenvatting

Almere dient als overloop van de Amsterdamse agglomeratie en heeft daarvoor een groeikernstatus gekregen. In dit gebied worden in hoog tempo woonwijken met bijbehorende voorzieningen en infrastructuur gerealiseerd en industrieterreinen ingericht. Bij deze hoge bouwactiviteit worden veel en soms ook sterk verschillende werkzaamheden uitgevoerd, deels onder toezicht en verantwoordelijkheid van de R.IJ.P., deels ook onder verantwoordelijkheid van derden. De uitvoering van deze werken heeft soms grote gevolgen voor nabijgelegen werken of reeds uitgevoerde werken. In deze nota wordt aanegeven welke gevolgen de uitvoering van werkzaamheden kan hebben en welke maatregelen genomen dienen te worden tijdens de uitvoering om schade te beperken en te voorkomen.

 

Annotatie

12 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-87- Ado)
Met lit. opg.

Naar boven