Onderwerp: Bezoek-historie

Structuurplan Almere
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)

 

Samenvatting

Bevat: Deel I. Ontwerp structuurplan Almere. Deel II. Aanvullende nota. Deel III. Nota van commentaar. Deel IV. Antwoord op het bestuurlijk commentaar van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Deel V. Advies van de Raad van Waterstaat en toelichting. Deel VI. Nota van wijzigingen.

 

Annotatie

388 p. in verschillende pagineringen
fig., tab.
krt.
(Flevobericht ; nr. 243)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven