Onderwerp: Bezoek-historie

De stijghoogte van het grondwater in de bovenlaag van het Pleistoceen in Almere ; periode april 1977 t/m maart 1978
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

door K.G. de Jong; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

Ten behoeve van de bouw van Almere, die in diverse kernen zal worden gerealiseerd, wordt geohydrologisch onderzoek verricht. Een onderdeel hiervan vormt het verzamelen van gegevens betreffende de overdruk van het diepe grondwater in het pleistocene zand. Hiertoe wordt regelmatig de stijghoogte van het grondwater in het Pleistoceen waargenomen. Op basis van deze gegevens zijn kaarten vervaardigd. In dit rapport is onderscheid gemaakt in drie gebieden, te weten het totale gebied van Almere, Almere-Haven en Almere-Stad.

 

Annotatie

fig. ; 30 cm.
Lit. opg.(RIJP-rapport ; 1978-34 Abw)

Naar boven