Onderwerp: Bezoek-historie

De stijghoogte van het diepe grondwater in Almere in de periode april 1977 t/m maart 1978
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door K.G. de Jong

 

Samenvatting

Toelichting op het isoypsenpatroon over de periode april 1977 t/m maart 1978. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de waarnemingsresultaten in het gebied Almere, die van Almere-Haven en de resultaten van Almere-Stad. Met name de meetresultaten in Almere-Haven worden in sterke mate beïnvloed door de bouwactiviteiten aldaar. Aan de hand van meerjarige waarnemingsreeksen worden de fluctuaties in de stijghoogtemeting toegelicht.

 

Annotatie

13 p.
ill.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-225 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven