Onderwerp: Bezoek-historie

Stedelijk wateronderzoek : meetgebieden en meetmethoden
Publicatiedatum:01-01-1988

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

eindredactie A. Oldenkanp; Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

Voor het toepassen van een gescheiden rioolstelsel in Lelystad beschikt men niet over exacte afvoernormen, welke nodig zijn bij het ontwerpen van de dimensionering van de regenwaterriolering en drainage. Om tot een verantwoorde dimensionering te komen zijn een aantal - van elkaar verschillende - meetgebieden ingericht. In eerste instantie zijn kwantitatieve metingen uitgevoerd, in een later stadium ook kwalitatieve metingen. De opbouw van de meetgebieden en het meetsysteem worden in dit rapport tot in detail beschreven. Ook worden de ontwikkelingen geplaatst in een historisch perspectief.

 

Annotatie

248 p.
fig., tab. ; 30 cm
bijl.
Lit. opg.(RIJP-rapport ; 1988 - 14 Cbc/Cbw)

Naar boven