Onderwerp: Bezoek-historie

Stedebouwkundige randvoorwaarden Bedrijvenpark De Vaart III te Almere
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door Werkgroep De Vaart

 

Samenvatting

Besproken worden: de huidige situatie; relaties met de omgeving; nadere gegevens o.a. infrastructuur.

 

Annotatie

krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-263 Ca)

Naar boven