Onderwerp: Bezoek-historie

Statistisch overzicht 1959/1960 van de bedrijfsresultaten der bedrijven in eigen beheer in de Wieringermeer en de Noordoostpolder
Publicatiedatum:01-01-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders); door K. Klaassens

 

Samenvatting

Behandeld worden: De bedrijfsresultaten over 1959/60 : Enkele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering; De opbrengsten van de akkerbouwgewassen; De resultaten van de rundveehouderij; De gemiddelde bedrijfsresultaten in eigen beheer te zamen; De bedrijfsresultaten van groepen bedrijven van verschillende grootte.

 

Annotatie

50 p.
fig., tab.
(Van zee tot land ; 35)

Naar boven