Onderwerp: Bezoek-historie

De gevolgen van de grote regenval in de zomer van 1956 in verschillende delen van de Noordoostpolder
Publicatiedatum:01-01-1957

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken); door C. Kalisvaart

 

Samenvatting

Geeft een beeld van het weer over het gehele oogstjaar 1956. Bespreekt de oogstopbrengsten in de jaren 1951 t/m 1956. Gaat in op de waterschade in het gebied ten zuiden van Marknesse, het sloefgebied en de gediepploegde strook in de secties R en S. Niet alleen de grote hoeveelheid neerslag heeft de plasvorming en de te hoge grondwaterstanden veroorzaakt. De omstandigheden waarin de grond verkeerde hebben e.e.a. ook in de hand gewerkt. Deze omstandigheden verschilden i.v.m. de bodemgesteldheid, de gewassenkeuze en de vruchtopvolging, de grondbewerking, en de ligging van het maaiveld.

 

Annotatie

15 p.
fig., tab.
(Flevobericht B ; no.4)
Voordracht gehouden voor de Landbouwkundige Vergadering van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) op 15 januari 1957

Naar boven