Onderwerp: Bezoek-historie

De gevolgen van de afsluiting van de Zuiderzee en de inpoldering van Flevoland voor de waterkwaliteit in het IJsselmeergebied : verslag van een driemaands stage-onderzoek in het kader van de studie Milieuhygiëne aan de L.H.-Wageningen
Publicatiedatum:01-01-1981

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat , Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door N. Verdugt

 

Samenvatting

Beschrijving van een onderzoek met een tweeledig doel. In eerste instantie werd de invloed van de inpolderingen op de waterkwaliteit van de darbij in het geding zijnde wateren bekeken, in tweede instantie werd ook de invloed van het waterbeheer op de waterkwaliteit van deze wateren bekeken.

 

Annotatie

36 p.
bijl., graf., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1981-305 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven