Onderwerp: Bezoek-historie

Stand van zaken op de biezen-, riet- en vloei-infiltrativelden in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de Lauwerszee per 1 juni 1978
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door T. Kok

 

Annotatie

5 p.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-178 Abw)

Naar boven