Onderwerp: Bezoek-historie

Gevoeligheidsanalyse van een prognose betreffende de recreatieve druk in de Markerwaard
Publicatiedatum:01-01-1977

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); P. ten Hove

 

Samenvatting

Om een beeld te krijgen van de werkelijke recreatiebehoefte op het Markerwaardgebied en de mate waarin de Markerwaard in deze behoefte kan voorzien, is een recreatieprognose van belang. Omdat de inrichting van de nieuwe polder in ieder geval niet voor het jaar 2000 voltooid zal zijn geeft een prognose op een lange termijn als deze nogal wat problemen. De resultaten van verschillende methodieken kunnen dan behoorlijk uiteenlopen. Ir. Tigelaar heeft een rekenmethode opgesteld waarin hij de verdeling van de recreatieve druk over het Markerwaardgebied tot uiting laat komen. In dit rapport zal, om de betrouwbaarheid van de rekenmethode die Tigelaar gebruikt heeft te toetsen, een soort gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd, waarbij tevens geprobeerd wordt aan te geven op welke punten de berekening verbeterd kan worden.

 

Annotatie

28, [7] p.
graf., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1977-191 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven