Onderwerp: Bezoek-historie

Gevoelige sonderingen
Publicatiedatum:01-01-1983

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door M.A. Viergever

 

Samenvatting

Het bepalen van de samenstelling en sterkte-eigenschappen van de holocene klei- en veenlagen vindt als regel plaats door middel van boringen met aanvullend laboratoriumonderzoek. Voor Zuidelijk Flevoland is een onderzoek gestart om na te gaan of bovengenoemde gegevens ook met een gevoelige sondeerconus kunnen worden bepaald. Er zijn sonderingen gemaakt, monsters gestoken en vinproeven uitgevoerd op een proefvak in Almere- De Vaart, Almere-Buiten en Almere-Stad, alle drie met een verschillende bodemsamenstelling.

 

Annotatie

12 p.
bijl., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1983-176 Cdw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven