Onderwerp: Bezoek-historie

Scheepvaart door de Houtribsluizen
Publicatiedatum:01-01-1963

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium (WL); [samengest. door J. Bruyn]

 

Samenvatting

Om de wachttijd van schepen voor de scheepvaartsluis naast de Houtribspuisluizen te beperken, wordt overwogen om bij niet te grote stroomsnelheden de schepen toe te staan door de spuisluis te varen. Hierbij wordt bij vaart tegen de stroom in een aanzienlijke daling van het schip verwacht, zodat onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat, dat het schip tegen de drempel van de spuisluis stoot. Nadat een globale berekening had uitgewezen dat er inderdaad moeilijkheden te verwachten waren, werd besloten tot een modelonderzoek waarin bij verschillende stroomsnelheden en vaarsnelheden de spiegeldaling, de scheepsdaling en de retourstroom gemeten werden.

 

Annotatie

4 p.
bijl., fig., tab.
(Rapport ; no. M 809)

Naar boven