Onderwerp: Bezoek-historie

Schade aan boerderij Lootsma nabij Lemmer
Publicatiedatum:01-01-1954

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Waterloopkundige Afdeling

 

Samenvatting

Onderzocht wordt of de scheuren en verzakkingen in de bedrijfsruimte van de boerderij te wijten zijn aan de drooglegging van de Noordoostpolder. Daling van het Phreatisch vlak zou de schade tot gevolg kunnen hebben.

 

Annotatie

4 p.
(Nota / ZZW)

Naar boven