Onderwerp: Bezoek-historie

De geschiktheid van de zware grond in Zuidelijk Flevoland voor akkerbouw en rundveehouderij
Publicatiedatum:01-01-1971

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Hoofdafdeling Cultuurtechniek en Recreatie; door A. Hagting

 

Samenvatting

Er wordt hoofdzakelijk ingegaan op de technische mogelijkheden van akkerbouw en rundveehouderij op zware grond, zonder expliciet in het geding te brengen welke vorm van landbouw hier de beste is. In dit rapport zal in de eerste plaats aandacht worden besteed aan de teeltmogelijkheden van akkerbouwgewassen. Vervolgens wordt ingegaan op de bestemming rundveehouderij op grasland.

 

Annotatie

16 p.
tab.
(Intern Rapport ; no. 260)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven