Onderwerp: Bezoek-historie

Roofvogelrefugia in Flevoland
Publicatiedatum:01-01-1976

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); M. Zijlstra en E.P.R. Poorter

 

Samenvatting

Overzicht van de, op grond van ervaringen, geschatte voedselrijkdom voor roofvogels in een aantal in Flevoland te onderscheiden landschapstypen. Voor drie soorten kiekendieven zal per soort een overzicht, op grond van tot nu toe bekende literatuur en van eigen gegevens gemaakte berekening van de voedeselbehoefte van een broedpaar met jongen gedurende het broedseizoen, worden gegeven.

 

Annotatie

25 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1976-150 Bbw)
Met lit. opg.

Naar boven