Onderwerp: Bezoek-historie

Rond of vlak grasland in de Flevopolders?
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Werkgroep Aanleg Grasland

 

Samenvatting

Dit rapport is het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden van de werkgroep met de volgende taakomschrijving: het verzamelen en samenvatten van resultaten van tot dusver uitgevoerd onderzoek naar de aanleg en ontwatering van grasland in de Flevopolders; het opstellen van een advies voor de tenemen maatregelen op uit te geven graslandbedrijven in Zuidelijk Flevoland vanaf 1979 ; indien nodig het doen van voorstellen en het uitvoeren van verder onderzoek.

 

Annotatie

24 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-94 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven