Onderwerp: Bezoek-historie

Risico's voor het drainagestelsel bij infiltratie in lichte gronden
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); J. Scholten en H. Rozendaal

 

Samenvatting

Door de kavelsloten vol te zetten infiltreert het water via de drainreeksen in de bodem. Het is niet uitgesloten dat in een gebied met lichte profielopbouw deze methode gevolgen heeft voor de waterhuishouding van de grond in de navolgende natte periode. Om de invloed van de infiltratie op het functioneren van het ontwateringsstelsel na te gaan zijn in de winterperiode 1976-1977 op een zevental objecten grondwaterstanden en afvoeren gemeten. Daar evenwel niet uit de gegevens viel af te leiden of de slechte werking van de drains op het tweetal objecten te wijten was aan de infiltratie of aan andere oorzaken zijn in de winter van 1977-1978 op de vijf objecten waar infiltratie is toegepast weer identieke waarnemingen verricht. De resultaten van deze waarnemingen worden in dit verslag vergeleken met die van 1976-1977.

 

Annotatie

[10] p.
bijl., graf., krt.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-309 Abw)
Met samenvatting
Met lit. opg.

Naar boven