Onderwerp: Bezoek-historie

Rijbe-wijzer : een gids voor de jonge rijbewijsbezitter
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B. Balgobind (voorw.), Frenay& Vogel

 

Annotatie

32 p.
foto's
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied i.s.m. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Flevoland.

Naar boven