Onderwerp: Bezoek-historie

Rietdrainage in de Noordoostpolder
Publicatiedatum:01-01-1957

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken); door S. Spanjer

 

Samenvatting

Ter sprake komen de redenen welke tot drainage met riet hebben geleid, de voor rietdrainage gestelde voorwaarden, de bodemgesteldheid in het gebied met rietdrainage, de toegepaste drainafstanden, de bij de rietdrainage toegepaste systemen en het verloop van de ontwateringstoestand in de loop der jaren. Bespreekt de resultaten van het onderzoek naar de rijping van de ondergrond en geeft een beschrijving van de uitvoering van de rietdrainage. Behandelt de onvoldoende werking en de teruggang in capaciteit van de rietdrains. De kosten van drainage met riet worden vergeleken met de kosten van drainage met buizen.

 

Annotatie

33 p.
fig., tab.
(Flevobericht ; A 10)
Met lit. opg.

Naar boven