Onderwerp: Bezoek-historie

Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken ; 1
Publicatiedatum:01-01-1923

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

samengest. door L.T. van der Wal; uitg. door het Ministerie van Waterstaat

 

Samenvatting

Inhoud: Geschiedenis van de plannen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee; Het ontstaan van de Zuiderzee; Oudst bekende plan tot afsluiting en droogmaking; Plannen omstreeks het midden van de 19e eeuw; Plannen tot droogmaking van het zuidelijk gedeelte van de Zuiderzee 1865-1877; Verschillende andere plannen tot aan de oprichting van de Zuiderzeevereeniging in 1886; Partiële indijkingen; Indijkingsplannen van enkele gedeelten van de Zuiderzee zonder onderling verband; Indijking van het Hoornsche hop met de Gouwzee; Indijking Wieringermeer; Indijking tusschen Schokland en de Overijselsche kust; Stelselmatige partieele inpoldering van de Zuiderzee; Indijking met een binnenmeer; Volledige indijking van de Zuiderzee met het aansluitende Waddengebied tot aan de Noordzeeeilanden; Zuiderzeevereeniging; Plan Lely; Staatscommissie; Wetsontwerpen 1885-1919; Chronologische lijst van geschriften betrekking hebbende op de droogmaking van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerszee tot en met het jaar 1922.

 

Annotatie

192 p.
fig.
Geschiedenis van de plannen tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, met chronologische lijst van geschriften tot en met het jaar 1922

Naar boven