Onderwerp: Bezoek-historie

Resultaten van het spuitvrije bedrijf NZ 27
Publicatiedatum:01-01-1984

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door G. Velthuis

 

Samenvatting

Het spuitvrije bedrijf NZ 27 is in 1974 gsticht en moet worden gezien als en alternatief ontginningsbedrijf. Binnen het grootlandbouwbedrijf van de R.IJ.P. opereert het als een zelfstandige eenheid met een aangepaste personeels- en machinebezetting.

 

Annotatie

12, [4] p.
graf., krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1984-65 Cb)

Naar boven