Onderwerp: Bezoek-historie

Een geomorfologische kartering van drie natuurontwikkelingsgebieden in het IJsselmeergebied
Publicatiedatum:01-01-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

samenstelling: P.R. Veerkamp en J.W. Duinker; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst

 

Samenvatting

Doel van het onderzoek is de mogelijkheden van luchtfotokartering voor de monitoring van natuurontwikkelingsprojecten in beeld te brengen en advies te kunnen geven over het gewenste schaalniveau. In de vorm van een pilotproject is hiertoe voor een drietal natuurontwikkelingsprojecten een geomorfologische luchtfotokartering op schaal 1:2.500 en 1:5.000 uitgevoerd met false color opnamen. Met de geomorfologische kartering kunnen de aanwezige landschapsvormen worden beschreven en de (over)stromingsdynamiek en de processen worden gevolgd. Het onderzoeksgebied bestaat uit drie natuurontwikkelingsprojecten, te weten: "Hege Sand", "Mirnserklif" en "Abbert II". De eerste twee zijn gelegen voor de Friese IJsselmeerkust, de laatste is gelegen in het Drontermeer.

 

Annotatie

13 p.
tab.
8 krt.
(MD-GAT ; 95-35)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied

Naar boven