Onderwerp: Bezoek-historie

De geologische gesteldheid van het verdronken land van Zuid-Beveland
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); J. Muller

 

Samenvatting

In dit verslag zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de diepteligging van het Pleistoceen, de geologische opbouw van het Holoceen en de begindiepte van ondoorlatende lagen.

 

Annotatie

5 p.
5 bijl.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-111 Abw)

Naar boven