Onderwerp: Bezoek-historie

Geohydrologische gegevens Marken en omgeving
Publicatiedatum:01-01-1970

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Afdeling Waterloopkunde

 

Samenvatting

Drooglegging van de Markerwaard zal de waterspanning onder Marken doen verminderen waardoor mogelijk de samendrukbare klei-, leem- en veenlagen zullen inklinken. De verlaging van het maaiveld leidt, afhankelijk van de funderingswijze, tot zetting van bestaande bouwwerken. In deze nota worden gegevens verzameld die als basis dienen voor onderzoek naar de mogelijkheden tot aansluiting van de nieuwe polder op Marken.

 

Annotatie

[12] p.
graf.
22 bijl.
(Nota / ZZW ; B 70-2)

Naar boven