Onderwerp: Bezoek-historie

Recreatieve ontwikkelingen in en om de Zuidelijke IJsselmeerpolders
Publicatiedatum:01-01-1968

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Sociaal-Economische Hoofdafdeling; door E. ter Haar

 

Samenvatting

Er wordt getracht het bestaan van plannen met betrekking tot de openluchtrecreatie in en om de Zuidelijke IJsselmeerpolder te registreren. Achtereenvolgens wordt aandacht geschonken aan: gedachtern over de ruimtelijke structuur van Nederland (met name op het punt van bevolkingsaantal en spreiding en verwachting over woonvormen en leefpatronen) tot uiting komend in de tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening; de gedachten die in bovengenoemde Nota worden ontwikkeld over de openluchtrecreatie, speciaal in de Z.IJ.P.; andere gedachten over de ruimtelijke structuur van de openluchtrecreatie in de Z.IJ.P.; de gerealiseerde of op kortere of langere termijn te realiseren plannen.

 

Annotatie

38 p.
(Intern rapport / RIJP ; no. 108)

Naar boven