Onderwerp: Bezoek-historie

'Recreatief sporten'
Publicatiedatum:01-01-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); C.H. van Toor

 

Samenvatting

Het recreatief sporten krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Bij de bouw van Lelystad en Almere is de vraag aan de orde of met dit verschijnsel rekening moet worden gehouden. Nagegaan wordt wat deze recreatieve vorm van sportbeoefening inhoudt en in hoeverre er in de planning van sportaccomodaties rekening mee moet worden gehouden.

 

Annotatie

39 p.
bijl.,tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1979-303 Abr)
Met lit. opg.

Naar boven