Onderwerp: Bezoek-historie

Recreatie-onderzoek Grevelingenbekken 1979
Publicatiedatum:01-01-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP); door J. Boekee

 

Samenvatting

In 1979 werd het volgende onderzoek verricht: visuele tellingen van land-/oeverrecreanten op drie middagen, mechanische tellingen van voertuigenpassage en herkomstonderzoek d.m.v. kentekenregistratie. Doel is om gegevens te verwerven voor het gebruik van recreatie-objecten en -voorzieningen als basis voor planning van inrichting en beheer van het natuur- en recreatiegebied Grevelingenbekken. Deze nota is in eerste instantie samengesteld om de in seizoen 1979 verzamelde informatie te presenteren.

 

Annotatie

14 p.
bijl.,krt., tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1980-198 Abw)
Met samenvatting

Naar boven