Onderwerp: Bezoek-historie

Recreatie onderzoek Grevelingenbekken 1977 : verslag van onderzoek naar de land-, oever- en waterrecreatie in het Grevelingenbekken
Publicatiedatum:01-01-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders

 

Samenvatting

Door o.a. onderzoek te verrichten naar de omvang en spreiding van het recreatie-bezoek, gedrags- en activiteitenpatronen en sociaal-economische patronen van de recreanten, door middel van visuele tellingen en een enquête, worden gegevens omtrent omvang en aard van de ontwikkeling van de land/oeverrecreatie verkregen. Zodoende wordt een basis verkregen voor de planning en beheer van het natuur- en recreatiegebied Grevelingenbekken.

 

Annotatie

76 p.
fig., tab. ; 30 cm.
(RIJP-rapport ; 1978-31 Abw/Abg)

Naar boven