Onderwerp: Bezoek-historie

Geohydrologisch onderzoek in verband met de inpoldering van de Markerwaard : inleiding voor de Commissie voor Waterbouwkundige Werken uit de Zuiderzeeraad op 23 december 1957
Publicatiedatum:01-01-1958

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (ZZW), Waterloopkundige afdeling; [C.H. de Jong

 

Samenvatting

In hoeverre zal de hydrologische toestand van Noord-Holland (en met name Amsterdam) veranderen indien de Markerwaard wordt aangelegd? Nieuwe planologische overwegingen, zoals gebruik van het IJmeer als zandwinningsgebied waardoor de vorm van dit meer wordt gewijzigd, alsmede nieuwe gegevens en inzichten maken een nieuwe studie noodzakelijk.

 

Annotatie

5 p.
bijl.
(Nota / ZZW)

Naar boven